”Betalar Jämtland för vår ambulans”

SKELLEFTEÅ. Jämtlands ambulanskostnader har ökat – indragen ambulans i Västerbotten bidragande orsak.

Läs mer: http://norran.se/2012/12/vasterbotten/betalar-jamtland-for-var-ambulanssjukvard/