KARLSTAD. Karlstadregionens Räddningstjänst blir bland de första i landet med att få bort mycket av rökpartiklarna efter bränder ur arbetsmiljön. En ny släckningsbil har ett slutet utrymme för utrustningen, som vid stationen lämnas direkt in i en tvätthall.