SKÅNE. Ambulanspersonal har hittills rapporterat tio avvikande händelser kopplade till omdirigeringen av ambulanser från Lund till Malmö. Vid ett tillfälle har en ambulans väntat i 45 minuter på att lämna av en patient i Malmö.