VÄSTERÅS. Den låga bemanningen och de dåliga lokalerna är en arbetsmiljörisk. Det anser Arbetsmiljöverket efter sin inspektion på Medhelp i Västerås. Nu kräver man att företaget gör en riskbedömning och en åtgärdsplan.