MORA. Ambulansgaraget i Mora är relativt nybyggt. Men övriga lokaler för ambulanspersonalen har problem med ventilation, fukt och avgaser.
Nu måste landstinget åtgärda bristerna – eller böta 15 000 kronor.