TOLVSBO. Den tekniska undersökningen av brandbilen som torsdagen 12 juli kraschade ner i en ravin i Tolvsbo utanför Söderbärke, och bidrog till att två brandmän omkom, har påbörjats.