Ännu oklart om olyckan filmades

TOLVSBO. Den tekniska undersökningen av brandbilen som torsdagen 12 juli kraschade ner i en ravin i Tolvsbo utanför Söderbärke, och bidrog till att två brandmän omkom, har påbörjats.

Läs mer: http://www.dt.se/newspilot/1.4931334-annu-oklart-om-olyckan-filmades