Ännu fler nya ambulanser till Skåne

SKÅNE. Falck ambulans köper in och börjar använda 18 nya fordon redan i höst

Läs mer: http://hd.se/skane/2013/08/19/annu-fler-nya-ambulanser-till/