SKARABORG. Ambulanspersonal på Skaraborgs sjukhus har upplevt hot då de ryckt ut till asylboenden. – Rutiner har ändrats och personalen har utbildats, säger verksamhetschefen Hans Halén.