GÄVLE. Ambulanssjukvården har blivit överkörd. Nu tvingas man ta över en del av hälsocentralernas jobb och åka hem till patienter och göra exempelvis kateterbyten. Detta trots att man befarar att hembesöken kan försena akuta utryckningar.