SVERIGE. En ambulanssjukvårdare och en specialutbildad sjuksköterska. Det är den bästa uppställningen i ambulansen, anser fackförbundet Kommunal. På tisdagen uppvaktar de politikerna i Regionstyrelsen om detta.