LUND. Ambulanssjukvården i Sverige har stora briser. Avsaknaden av nationella riktlinjer öppnar för stora lokala skillnader, och därmed sätts också patientsäkerheten i fara. Det påpekar Lundaforskaren Jonas Wihlborg som tillsammans med kollegor i Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor lyft problemen i en debattartikel i Svenska Dagbladet