TRELLEBORG. Trots att patienten, en kvinna i 65-årsåldern, var mycket nöjd med vården får ambulanssjukvården i Trelleborg kritik av socialstyrelsen.