Behövs det fler läkare inom den prehospitala vården? Nej, i Sverige där ambulanssjuksköterskorna är erfarna och kompetenta behövs inte läkare i 99 procent av fallen, anser Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor.