STOCKHOLM. Patientsäkerheten är i fara när ambulanssjuksköterskor avgår i massprotest. Istället kan patienterna mötas av sjuksköterskor som vare sig är utbildade i eller har erfarenhet av ambulanssjukvård.