Lämnade kvinna med blödningar hemma – två dagar senare opererades hon akut för utomkvedshavandeskap.