Ambulansprojekt ska förebygga vandalisering

SÖDERTÄLJE. Ambulanspersonal i Stockholm utsätts återkommande för hot och våld. För att förebygga liknande händelser i Södertälje vill Ung fritid starta ett projekt ihop med Falck ambulans.

Läs mer: http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.3649385-ambulansprojekt-ska-forebygga-vandalisering