HÖGANÄS. Enligt Mikael Sten, chef för ambulanssjukvården i Helsingborg, så gjorde ambulanspersonalen rätt bedömning när man inte lät Nicklas Magnusson åka in till akuten.