SÄFFLE. På kort tid har flera anställda inom ambulansen i Säffle sagt upp sig. Bakgrunden är ett utbrett missnöje med lönesättningen där anställda med flera års erfarenhet har lägre lön än nyanställda.