REGION SKÅNE. I fyra fall där ambulanspersonalen tyckte att patienten kunde transporteras på ett annat sätt än med ambulans anser nu Inspektionen för vård och omsorg att det var felbedömningar.