BLEKINGE. Nu ska ambulanssjukvården förstärkas med två nya bilar. Men de är inte tänkta för akuta transporter. Risken finns att man ändå tvingas använda bilarna vid akut utryckning. Trots att det för personal skulle innebära ensamjobb vid olyckor.