GÄVLEBORG. Trots massiva protester har Region Gävleborg infört jourtid för ambulansen som ett led i besparingsåtgärder för verksamheten. Arbetsgivaren tog ett ensidigt beslut om att införa jourtiden utan att få med sig facken – men protesterna fortsätter. På bara några dagar har facebookgruppen som stödjer ambulanspersonalen i Gävleborg fått drygt 19.500 medlemmar.