LYCKSELE. Ambulanshelikoptern används för att överbygga avstånden. Samtidigt är det kring 120 larm per år som den inte kan åka ut på.