KIRUNA. För första gången har ambulanshelikoptern landat på den nya plattan vid Kiruna sjukhus. Den här gången handlade det dessbättre inte om någon skut sjuktransport, utan som en händelse bland många andra i samband med öppet hus på sjukhuset.