NORRBOTTEN. Den ambulanshelikopter som finns i Norrbotten har stora problem att klara uppdragen vintertid. Chefen för ambulanssjukvården säger till Kuriren att problemet allvarligt.