Ambulansföretag gör sig skyldiga till avtalsbrott i Stockholm, när ambulanser skickas ut på utryckningar utan personal med rätt kompetens.