STOCKHOLM. Alarm Ambulansförbundet ansåg att Vårdförbundet kränkte deras föreningsrätt och begärde skadestånd. Deras stämningsansökan avslogs av tingsrätten i Stockholm.