”Ambulansen har blivit en sorts transportinrättning”. Så lyder ambulansförbundets förklaring till hur den 80-åriga kvinnan i Åmål kunde få vänta i fyra timmar på en ambulans för sin misstänkta stroke. Enligt förbundets ordförande Henrik Johansson leder missuppfattningen till en feldirigering.