NORRKÖPING.  Någon MBL-förhandling i samband med att ambulanssjukvårdsföretaget Sirius byter namn och ägare är inte aktuellt som läget är nu