OPINION. Det ska finnas ett massivt stöd från medlemmarna och mycket talar nu för att Alarm Ambulansförbundet kommer att varsla om strejk.