STOCKHOLM. Landstinget har beslutat om åtgärder för att medborgarna ska kunna få snabb hjälp om olyckan är framme. Flera särskilda fordon ska sättas in.