STOCKHOLM / VIDEO. Personalbristen inom vården slår hårt mot ambulanssjukvården i länet. Ambulanspersonalen tycker att beredskapen var allt för dålig under sommaren.