”Ambulanserna räcker inte till”

STOCKHOLM / VIDEO. Personalbristen inom vården slår hårt mot ambulanssjukvården i länet. Ambulanspersonalen tycker att beredskapen var allt för dålig under sommaren.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ambulanserna-racker-inte-till?cmpid=del:pd:ny:20160831:ambulanserna-racker-inte-till:nyh