Ambulanser i Skåne saknar journaltillgång

REGION SKÅNE / VIDEO / I nuläget saknar skånska ambulanser tillgång till patienters journaler från övriga vården, vilket försvårar den medicinska bedömningen för sjukvårdare och sjuksköterskor. Men Region Skåne jobbar på en lösning.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/ambulanser-i-skane-saknar-journaltillgang-forsvarar-akutvard