Ambulansen tar hjälp av försvaret

SKARABORG. Försvaret ska hjälpa ambulanssjukvården i Skaraborg att lösa sommarbemanningen. Greppet är nytt.

Läs mer: http://www.dagenssjukskoterska.se/nyheter/ambulansen-tar-hjalp-av-forsvaret/