ÖREBRO. Ambulanser i Örebro län har haft få anmärkningar vid besiktningar de senaste åren samtidigt som statistik från bilprovningen för 2011 visar att nästan var tredje ambulans i landet underkändes med krav på efterkontroll.