GÖTEBORG / LYSSNA. Först på plats vid större olyckor. Det är uppdraget för ambulansens ledningsbil som varit i drift sedan april i år. Nu ser ambulanssjukvården i Göteborg behovet av ytterligare en sådan här ambulans.