Ambulansen lämnar ingen hemma för att dö

GÄVLEBORG. I onsdagens tidning kan man av rubriksättningen tro att ambulanssjukvården lämnar patienter hemma för att dö. Den rubriken ger inte en nyanserad bild av ambulanssjukvården i Gävleborg. Vi lämnar ingen hemma mot deras vilja utan all behandling i hemmet sker i samråd med patient och anhöriga

Läs mer: http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.5661470-ambulansen-lamnar-ingen-hemma-for-att-do