Ambulansen i Sörmland bäst i landet

SÖRMLAND. Patienter som varit i kontakt med ambulansvården i Sörmland har nu sagt sitt om upplevelsen. Undersökningen visar att länets ambulansvård får bäst resultat i landet

Läs mer: http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Nyheter/Ambulansen-i-Sormland-bast-i-landet/