Felstavning, gamla kartor och radioskugga gjorde att mannen med bröstsmärtor och andningssvårigheter fick vänta i 50 minuter på ambulans.