Ambulansen är bara början – mångmiljonbesparing inom vården

GÄSTRIKLAND. Det uppmärksammade införandet av jourtid för ambulanspersonal är bara en del i Division operations besparingsplaner. Skattepengar och patientavgifter räcker inte till och under året ska divisionen spara 49 miljoner kronor.

Läs mer: http://www.gd.se/allmant/gastrikland/ambulansen-ar-bara-borjan-mangmiljonbesparing-inom-varden