SVERIGE. Ambulansen är i dag snabbare på plats vid prio1-larm jämfört med tidigare – inte tvärtom. Det anser chefer inom svensk ambulanssjukvård.