JÖNKÖPING. Bristen på ambulanser i Jönköping drabbar nu också övriga länet. Ambulanser från andra håll får täcka upp för Jönköping.