VÄSTERNORRLAND. När polisen inte hade någon bil att skicka bad de istället SOS Alarm att skicka en ambulans för att bedöma läget i en potentiellt farlig situation.