VILHELMINA. Trots uppenbara smärtor lämnades den äldre mannen i hemmet av ambulanspersonalen.