LANDSKRONA. En flicka med misstänkt huvudskada och kramper lämnades av ambulanspersonal i sitt hem. Utan att kontakta läkare bedömde ambulanspersonalen att föräldrarna själva skulle köra sitt barn till sjukhus.