UPPSALA. En ambulansutryckning blev försenad när den dirigerades till fel rastplats på E4. Men även om fel av det här slaget sker, fungerar larmfunktionen bättre i dag än tidigare, menar ambulansföreträdare. I alla fall i Uppsala län.