KALMAR. Ambulansen skulle lämna platsen med en patient när motorn började brinna.