GÄVLE. Polisens officiella kritik mot ambulanspersonalen har framförts på ett så kallat blåljusmöte, en regelbunden samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst. Men ledningen för ambulansverksamheten har ännu inte utrett händelsen.