Alliansen vill att första ambulans på plats ska bestämma

DALARNA. Sjukvårdsalliansen i landstinget vill att personalen i landambulansen ska slippa vänta på helikoptern innan de transporterar en patient från en olycksplats. – I dag måste vägambulansen ofta vänta på läkaren i helikoptern. Det är fel tycker vi, säger Ulf Berg (M).

Läs mer: http://www.dt.se/dalarna/alliansen-vill-att-forsta-ambulans-pa-plats-ska-bestamma-patienter-tvingas-vanta-i-onodan