KRISTIANSTAD. En utredning av hela ambulanssjukvården i Skåne kommer att göras till april nästa år. Dessutom ska en utredning göras för att se om det med hjälp av bedömningsbilar går att korta insatstiderna i vissa delar av Skåne