Akuttransport dröjde en timme

JÖNKÖPING. Ambulansbrist försenade akuttransporten av en medvetslös ung man från Länssjukhuset Ryhov till Universitetssjukhuset i Linköping en timme.

Läs mer: http://www.jonkopingsposten.se/artikel/38975/akuttransport-drojde-en-timme